Lipoliza – tretman za skidanje masnih naslaga

Kybella tretman za skidanje masnih naslaga - Dr Milica Đokić
Intralipoterapija je konkretni protokol koji je razvio profesor Pasquale Motolese, za upotrebu injekcionog rastvora (Kybella) koji određuje postepeno uništavanje masnih ćelija u lokalizovanim anatomskim oblastima. Ovaj protokol može da koristi samo specijalno obučeno medicinsko osoblje. Intralipoterapija sa Kybella-om je indikovan tretman za skidanje masnih naslaga, za lečenje lokalnih gojaznosti od malih do srednjih površina kod osoba koje ne žele da se podvrgnu hirurškim intervencijama (liposukcija).

Primena lipolize/intralipoterapije

U medicini i hirurgiji pod lokalizovanom gojaznošću se podrazumeva eksecivno prisustvo masnog tkiva u pojedinim lokalizovanim zonama koja ne nastanu čak ni posle dijeta a ni posle intezivnog bavljenja sportom. Razlikuje se od stanja prekomerne težine i celulita, sa kojim bez obzira često može biti povezan. Rešenje je lipoliza – tretman za skidanje masnih naslaga. Zone na kojima se najčešće nagomilavaju masne naslage su:

Lipoliza skidanje masnih naslaga podbradak - dr Milica Đokić

Bokovi

Unutrašnja strana butina

Unutrašnji deo kolena

Trohanterna regija

Stomak

Gornji ekstremiteti

Podbradak