Lipoliza

aqualyx - Dr Milica Djokic
Intralipoterapija je konkretni protokol koji je razvio profesor Pasquale Motolese, za upotrebu injekcionog rastvora (Aqualiyx) koji određuje postepeno uništavanje masnih ćelija u lokalizovanim anatomskim oblastima. Ovaj protokol može da koristi samo specijalno obučeno medicinsko osoblje. Intralipoterapija sa Aqualyxom je indikovan tretman za lečenje lokalnih gojaznosti od malih do srednjih površina kod osoba koje ne žele da se podvrgnu hirurškim intervencijama (liposukcija).

Primena lipolize/intralipoterapije

U medicini i hirurgiji pod lokalizovanom gojaznošću se podrazumeva eksecivno prisustvo masnog tkiva u pojedinim lokalizovanim zonama koja ne nastanu čak ni posle dijeta a ni posle intezivnog bavljenja sportom. Razlikuje se od stanja prekomerne težine i celulita, sa kojim bez obzira često može biti povezan. Zone na kojima se najčešće nagomilavaju masne naslage su:

Lipoliza - Dr Milica Djokic

Bokovi

Unutrašnja strana butina

Unutrašnji deo kolena

Trohanterna regija

Stomak

Gornji ekstremiteti

Podbradak